İhracat Danışmanlığı

 

İHRACAT DANIŞMANLIĞI

1. İhracat Pazar Araştırması:

Ürünlerini yurt dışı ülkelerde pazarlamak isteyen imalatçı ve ihracatçı firmalar için ürünlerini ihracat etmeyi istedikleri ülke pazarındaki ilgili ithalatçı/distribütör firmaların araştırması yapılır. Araştırma sonu bulunan firmalarla ön görüşmeler yapılarak aralarından araştırma konusu ürün teklifi ile ilgilenen firmalar tespit edilerek bu firmaların firma ve kontak bilgileri bir liste/rapor halinde araştırmayı yaptıran ihracatçı/imalatçı firmaya satış teklifini yapması için arz edilir, işlem bağlantı(kontrat) görüşmeleri başlatılır.

DEĞERLENDİRME:

Bir ürünün yurt dışında pazarlanması veya satın alınmasıyla ilgili olarak yukarda belirtilen ithalat/ihracat bilgileri,firma isim ve adresleri yurt içi ve yurt dışındaki ticari katalog rehberlerinden, Ticaret ve Sanayi odalarından, Elçiliklerdeki Ticaret Ataşelikler' den, ilgi Devlet kurumlarından ve internetteki bazı kaynaklardan temin edilebilir. Burada teklif edilen araştırma hizmeti sonunda bulunacak adreslerdeki firmaların tamamı ile ön görüşme ve yazışma tarafımızca başlatılır. Bulunan firmalar arasında ilgi ürün teklif veya talebi ile ilgilenecek firmaların teklif veya talepleri bir rapor halinde mükellef firmanın incelemesine sunulur.

2. SONUÇ FAYDA:

1-Araştırması yapılan ürün sektörüne ait firma isimlerinin bulunması için sarf edilecek zamandan,personelden ve masraftan tasarruf.

2-Yukarıdaki araştırma sonucu bulunan firmalarla teklif için ön görüşme yapma ihtiyacına gerek kalmaması (ön görüşmeler tarafımızca yapılarak araştırma sonu bulunan listedeki firmalardan sadece ürünle ilgili teklif almayı/vermeyi kabul eden firma isimleri mükellef firmaya arz sunulacaktır.)

3-Pazar araştırma sonucu teklif almayı/vermeyi kabul eden firmalarla ürün alım/satım görüşme ve bağlantılarının verilecek talimatlar doğrultusunda mükellef firma hesabına yapılma imkanı.

İHRACAT/İTHALAT ARACILIK HİZMETLERİ & TEMSİLCİLİK YURT DIŞI ÜRÜN PAZARLAMA, SATIN ALMA, İHRACAT-İTHALAT BAĞLANTISI VE SONRASI

Ürünlerini yurt dışında pazarlamak veya ürün/ham madde gereksinimlerini yurtdışından satın almak isteyen imalatçı, Distribütör, Toptancı firmalara ithalat/ihracat yapmak istedikleri ülke pazarlarında istedikleri ürünün pazarlanması/satın alınması ile ilgili bağlantı ve sonrası İşlemler için aşağıda belirtilen gerekli ithalat/ihracat aracılık hizmetleri verilir :

• ithalat/ihracat pazarında mükellefin istediği, nomine edeceği satıcı/alıcı firmalarla temas kurmak, anlaşma için tercih edilen taraf ülkesinde görüşme/buluşma ortamını düzenlemek, alış/satış görüşmelerini başlatmak,

• Pazarlanacak/Satın alınacak ürünün tanım,spesifikasyon ve standartlarını belirleyerek İngilizcelerini hazırlamak/yapmak,

• Müşteri talimatlarına göre teklif ,pro-forma fatura vermek veya almak ,

• Ürün ile ilgili satış veya satın alma için yapılan görüşmelere müşteri beraberinde veya temsilen katılmak,teklif/sipariş vermek,kontratları hazırlamak ve nihai bağlantıyı yapmak ve/veya yapılmasında yardımcı olmak ,

• Taşıyıcı/nakliye firmaların bulunmasında,navlun sözleşme / charter party anlaşmalarının yapılmasında,yükleme/tahliye operasyonlarının gözetiminde yardımcı olmak

• Bağlantı görüşmeleri esnasında yapılan ödeme (banka akreditif açılması vs gibi) işlemlerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında yardımcı olmak

• İthalat/İhracat gümrük işlemlerinde yardımcı olmak / takip etmek,

• Ticaret fuar ve sergilerde ürün ile ilgili tanıtım çalışmalarına destek olmak vs.,

• Ürün numunelerini dış ülkelerdeki imalatçı/ihracatçı firmalardan temin etmek veya ithalatçı distribütör firmalara vermek vs.,

• Ürün numunelerinin test edilme işlemlerinde gerektiği yerlerde yardımcı olmak vs.,

• İlgili devlet dairelerinde permi,standart vs. gibi belgelerin alınmasını takip etmek vs.,önemli ticari,hukuki,bilimsel belgelerin tercüme işlerini yapmak vs.,

• Satış/sipariş,ödeme, transport,gümrük vs gibi işlem belgelerini tercüme etmek vs.,

• Müşteri ihtiyaçlarına göre diğer temsilcilik ve/veya İstanbul irtibat ofis hizmetleri !

Şirketimizin İhracat Danışmanlığında Uyguladığı Aşamalar:

1) İhracat Hazırlık Değerlendirmesi

2) İhracat Potansiyeli olan Ürünlerin Analizi

3) Stratejik İhracat Denetimlerinin gerçekleştirilmesi

4) Ürünleriniz için Dış Piyasadaki Fırsatların Tespiti

5) Pazara Giriş Stratejilerinin oluşturulması

6) Potansiyel Alıcıların, Dağıtım kanallarının tespiti

7) Anlaşmaların ve yazışmaların düzenlenmesi

8) İhracat operasyonunun teklif aşamasından teslime kadar gerçekleştirilmesi

9) Ticari faaliyet yapılacak firmaların güvenirliklerinin araştırılması.

 

Ürünleriniz için kısa zamanda güvenilir alıcılar bulmaktayız ve çeşitli kanallar aracılığı ile yaptığımız tüm yazışmalar ve ilgili faaliyetler sizlere ayrıntılı bir rapor halinde sunulmaktadır.

Müşterimiz talep ettiği takdirde malın fabrikadan çıkarılıp, ithalatçının malı gümrükten çekmesine kadar olan bütün ihracat operasyonunu gerçekleştirmekteyiz.

ArabicChinese (Traditional)EnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanishTurkish