Rekabet İstihbaratı Temel Eğitimi

 

Kobiler İçin Rekabet İstihbaratı ve Rakip Analizi Temel Eğitimi

Rekabet istihbaratı günümüzün hızla büyüyen, karmaşık pazar ve rekabet ortamında işletmelerin sıkça kullandığı bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır, Yöneticilerin ve karar vericilerin kararlarının hızlı ve etkin olması için dahili ve harici enformasyonların zamanında ve doğru, güvenilir şekilde yönetime sunulması gerekmektedir.

Günümüzde birçok şirket kendi organizasyonunda ya istihbarat personeline yer vermekte ya da dışarıdan bu hizmeti satın almaktadırlar. Bu eğitimde, firmanızda istihbarat akışının nasıl toplanacağı/toparlanacağı-süzüleceği ve karar makamlarına nasıl aktarılacağı ve kararın nasıl verileceği, uygulamalı grup çalışmaları şeklinde ele alınacaktır.

 

Bölüm 1: Rekabet İstihbaratına Giriş

Rekabet istihbaratı nedir?

Rekabet istihbaratı alanı

Rekabet istihbaratının önemi

Rekabet istihbaratının sağlayacağı faydalar

Rekabet istihbaratı ne için kullanılır?

Strateji ve rekabet istihbaratı bağlantısı

Anahtar performans göstergesi nedir?

Kritik başarı faktörü ve stratejik amaç nedir?

Kritik başarı faktörü nasıl belirlenir?

Kritik başarı faktörü ve stratejik amaç bağlantısı

-Örnek vaka çalışması

Bölüm 2: Rekabet İstihbaratında DATA Toplama

Rekabet istihbaratında mantık zinciri

Rekabet istihbaratı kaynakları

Rekabet istihbaratı personelinde olması gereken özellikler

Rekabet istihbarat süreci aktörleri

Rekabet istihbaratı sınırları

Rekabet istihbaratı mukabil ve önleyici istihbarat yaklaşımları

Şirkette rekabet istihbaratı organizasyonunun kurulması

-Vaka çalışması

İstihbarat ihtiyaçlarının sınıflandırılması

Anahtar istihbarat konularının belirlenmesi (jan P. Herring)

- Vaka çalışması

Rekabet istihbaratında problem nasıl çözülür?

Bölüm 3: Rekabet İstihbaratında Analiz Süreci

Kullanılan teknik ve analizler

PEST analizi

- Vaka Çalışması

SWOT ve PEST analiz bağıntısının kurulması

SWOT analizi

- Vaka Çalışması

SWOT analzi stratejik planlama bağlantısı

PORTER'in 5 Güç analizi

- Vaka çalışması

Rekabetçi profil matris analizi

- Vaka çalışması

Rekabet tepki modeli süreci

- Vaka çalışması

Bölüm 4: Rekabet İstihbaratı ve İnovasyon İlişkisi

İnovasyon nedir?

İnovasyon ve kalkınma bağlantısı

İnovasyon için gerekenler

İnovasyon Yönetimi

Yaratıcılık nedir?

Yaratmak ve zeka ilişkisi

Beyin fırtınası

- Örnek vaka

Nominal grup tekniği

- Vaka çalışması

SCAMPER

- Her bir aşama için örnek incelemeleri

- Vaka çalışması

TRIZ nedir?

- Vaka çalışması

Bölüm 5: Rekabet İstihbaratında Toplantılar

Mesaj ve raporlamada tırmanma seviyeleri

Bilgi yönetimi

Toplantı çeşitleri

Toplantı hazırlıkları

Toplantının icrası

Çalışma doküman format örneği

Bölüm 6: Rekabet İstihbaratında Başarıya Ulaşmak

Rekabet istihbaratında başarıya ulaşmak için yapılacaklar

Rekabet istihbaratı başarı faktörleri

Rekabet istihbaratı Amaçları

Yaygın hatalardan kaçınmak

Yazılım alımı için seçim kriterleriSüresi: C.tesi – Pazar 2 Tam Gün (6 + 6 saat) 12 saat

ArabicChinese (Traditional)EnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanishTurkish